Prioritet

Prioritet giver en varemærkeansøgning førsteret i forhold til andre varemærker, der er ansøgt eller taget i brug i perioden mellem varemærkets prioritetsdato og ansøgningsdato.

Hvis et forveksleligt varemærke søges registreret eller tages i brug i perioden mellem varemærkets prioritetsdato og ansøgningsdato - prioritetsperioden - kan det prioritetsbærende varemærke altså ikke forhindres på grundlag af disse mellemkommende rettigheder. Brugen af det mellemkommende forvekslelige varemærke i perioden mellem prioritetsdatoen og ansøgningsdatoen udgør dog ikke en krænkelse af det mærke, der har prioritet.


Der findes to former for prioritet: konventionsprioritet og udstillingsprioritet.Opdateret: 29. april 2009