Ansøgningsgebyr

Ansøgningsgebyret skal principielt betales samtidig med, at ansøgningen indleveres.

Ansøgningsgebyret udgør betalingen for undersøgelsen og sagsbehandlingen i forbindelse med ansøgningen, og denne undersøgelse og sagsbehandling begyndes derfor ikke før ansøgningsgebyret er betalt.

Gebyret dækker:

  • undersøgelsen og vurderingen af ansøgningen
  • registrering og offentliggørelse af mærket i Dansk Varemærketidende
  • en gyldighedsperiode på 10 år

Ansøgningsgebyret består af et grundgebyr, som indbefatter 3 varer- eller tjenesteydelsesklasser. Hvis ansøgningen dækker mere end 3 klasser, betaler man et klassegebyr for hver ekstra klasse.

Ansøgningsgebyret og klassegebyret fremgår til enhver tid af Patent- og Varemærkestyrelsens prisliste.

Betales ansøgningsgebyret ikke samtidig med indlevering af ansøgningen, vil Patent- og Varemærkestyrelsen sende en opkrævning på gebyret og fastsætte en frist for betaling.

Betaling af gebyret kan ske på forskellig måde.Opdateret: 4. juli 2014