Ansøgers navn eller firmanavn

Både en fysisk person og en juridisk person kan søge om registrering af et varemærke.

Ansøgers navn skal oplyses ved indlevering af ansøgningen. Hvis ansøgers navn ikke er oplyst vil ansøgning ikke blive tildelt en ansøgningsdato.

Hvis ansøger er en dansk virksomhed, bør ansøgers navn angives i fuldstændig overensstemmelse med virksomhedens CVR-registrering.

En ansøgning kan være indleveret af flere indehavere i fællesskab. Flere ansøgere på en ansøgning behandles som solidariske ejere af ansøgningen. Af praktiske årsager vil Patent- og Varemærkestyrelsen dog betragte den først anførte ansøger som befuldmægtiget til at modtage og svare på korrespondance i sagen, medmindre andet er angivet på ansøgningen. Opdateret: 27. april 2009