Fortegnelse over varer og tjenesteydelser

Når man søger om at få et varemærke registreret, skal man angive, hvilke varer og tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for.

Fortegnelsen over varer og tjenesteydelser - varefortegnelsen - skal foreligge allerede ved ansøgningens indlevering, og er en betingelse for at få tildelt en ansøgningsdato.

I varefortegnelsen skal man angive de specifikke varer og tjenesteydelser som ansøgningen skal omfatte. Man skal i den forbindelse være opmærksom på, at ansøgningens varefortegnelse som det helt klare udgangspunkt ikke kan tilføjes yderligere varer eller tjenesteydelser, når først ansøgningen er indgivet. Det er således i udgangspunktet alene rettelser af denne karakter til varefortegnelsen, der modtages samme dag som selve ansøgningen, som styrelsen kan acceptere.

Derimod kan man indlevere en ansøgning og få en ansøgningsdato, selvom klassificeringen ikke er korrekt eller de benævnelser for varer og tjenesteydelser man har anvendt ikke er tilstrækkeligt klare og præcise. Det er således tilstrækkeligt, at ansøgningen blot indeholder henvisninger til nogle konkrete varer eller tjenesteydelser, for at ansøgningen kan få en ansøgningsdato.

Det er dog en god idé inden indleveringen at sikre sig, at ansøgningen kommer til at omfatte lige præcis det man har behov for. Til dette formål kan man bl.a. anvende TMClass, som du kan læse mere om i artiklen Varefortegnelser, der også indeholder en beskrivelse af styrelsens praksis i forhold til varefortegnelser.

Endelig skal bemærkes, at Patent- og Varemærkestyrelsen kan behandle ansøgninger indleveret på engelsk, svensk og norsk, og kan derfor også i vid udstrækning behandle varefortegnelser på disse sprog, men varefortegnelsen skal senest ved offentliggørelsen foreligge på dansk, jf. Ansøgnings- og registreringsbekendtgørelsens § 5. Hvis der er tvivl om omfanget eller indholdet i en varefortegnelse på engelsk, svensk eller norsk vil styrelsen anmode om en oversættelse på et tidligere tidspunkt i sagsbehandlingsforløbet.Opdateret: 13. november 2017