Virksomhedsnavne

Efter varemærkelovens § 14, nr. 4 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis det uden hjemmel består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som et virksomhedsnavn, hvortil en anden har lovlig adkomst.

En indehaver af en virksomhed kan således forhindre, at andre får registreret dennes virksomhedsnavn eller en hovedbestanddel deraf som varemærke og kan dermed undgå at blive påført uberettiget konkurrence.

Et virksomhedsnavn fungerer i mange tilfælde tillige som virksomhedens varemærke.

Det forekommer, at et varemærke indeholder en selskabsbetegnelse som fx A/S eller ApS, som ansøger efter aktie- og anpartsselskabslovenes regler ikke har ret til at benytte, fordi ansøgers firma er personligt ejet. I dette tilfælde, hvor der er uoverensstemmelse mellem mærkets ordlyd og ansøgerens juridiske status, er den relevante bestemmelse varemærkelovens § 14, nr. 1 om lovstridige mærker, idet en registrering vil være i strid med selskabslovenes regler.

Styrelsen kan ikke afslå en ansøgning om registrering af et varemærke med henvisning til varemærkelovens § 14, nr. 4, da et virksomhedsnavn er en relativ registreringshindring. Indehaveren af virksomhedsnavnet må derfor gøre sin rettighed gældende ved at fremsætte indsigelse mod varemærkets registrering.

Du kan finde flere artikler om virksomhedsnavne i menuen til venstre.Opdateret: 6. november 2019