Varemærker og ophavsret

Varemærkelovens § 14, nr. 5 omhandler forholdet mellem varemærkeretten og ophavsretten. Ophavsretten hører under Kulturministeriets ressort. Som myndighed på varemærkerettens område er styrelsen imidlertid forpligtet til at foretage en undersøgelse af, om et ansøgt varemærke krænker et ophavsretligt beskyttet værk. I den forbindelse skal det nævnes, at der ikke eksisterer noget centralt register for ophavsretligt beskyttede værker, og der findes ikke noget entydigt opslagsværk, hvor styrelsen kan søge oplysninger herom.

Ifølge varemærkelovens § 14, nr. 5 er et varemærke udelukket fra registrering, hvis det uden hjemmel består af eller indeholder en bestanddel, der kan opfattes som en særegen titel på en andens beskyttede litterære eller kunstneriske værk, eller som krænker en andens ophavsret til et sådant værk eller ret til fotografisk billede eller en andens industrielle rettigheder.

Bestemmelsens praktiske anvendelsesområde er ophavsretten til en særegen titel og til et andet selvstændigt værk. De øvrige situationer foreligger meget sjældent i administrativ praksis.

Styrelsen kan ikke afslå en varemærkeansøgning med henvisning til varemærkelovens § 14, nr. 5, da ophavsret er en relativ registreringshindring. Indehaveren af ophavsretten må derfor gøre sin rettighed gældende ved at fremsætte indsigelse mod varemærkets registrering.

Du kan finde mere om ophavsret i menuen til venstre.