Andres portræt

Hvis et varemærke indeholder noget, der kan opfattes som en anden persons portræt, kan dette portræt udgøre en relativ hindring for mærkets registrering, jf. varemærkelovens § 14, nr. 4. Retten til portrættet kan påberåbes af den, der har lovlig adkomst dertil.

Med portræt sigtes til fotografier, malerier, tegninger eller lignende. I lov-motiverne er der endvidere henvist til at også karikaturer og skulpturer kan betragtes som et portræt.

Retten til at gøre indsigelse afhænger ikke af om portrættet er af en person, der er kendt eller ukendt, men kan påberåbes af enhver.

Hvis den person, som er portrætteret, er en for længst afdød person kan mærket registreres uden særlig hjemmel. Således vil portrætter af eksempelvis Tordenskjold eller Mona Lisa kunne registreres uden videre. For at der kan være tale om en for længst afdød person, skal der være gået minimum 70 år efter vedkommendes død.Opdateret: 6. november 2019