Ophavsretsligt beskyttede værker

Varemærkelovens § 14, nr. 5 anvendes, hvor et varemærke krænker en andens selvstændige ophavsret til et værk.

Hvorvidt der sker en krænkelse af et ophavsretligt beskyttet værk afgøres efter ophavsretsloven. Det er en forudsætning, at ophavsretten fortsat består, og at ansøgeren ikke har tilladelse til at lade et allerede eksisterende værk indgå i sit varemærke.

Det er vanskeligt at vurdere, om der foreligger en selvstændig ophavsret eller ej. Styrelsen vurderer i konkrete afgørelser den ophavsretlige beskyttelse, men i sidste ende vil denne vurdering dog være et domstolsanliggende.

Problemet opstår oftest ved sager om tegneseriefigurer, men kan også opstå i andre tilfælde. Som eksempler kan nævnes:

VA 1989 02751: Mærket var uegnet til registrering, da mærket måtte anses for at krænke en andens ophavsret til et kunstnerisk værk. Begrundelsen var, at mærket indeholdt en efterligning af en Walt Disney tegneseriefigur.

VA 1989 08751

VA 1986 01643: Figurmærket "ACTION" indeholdt en tegning, som krænkede en anden tegning, som indsiger havde ophavsret til. Styrelsen fandt, at indsigers tegning, som var i bogen "Dynamic Figure Drawing", der var skrevet af indsigeren, måtte betragtes som et beskyttet litterært værk. Der blev henvist til ophavsretsloven, ifølge hvilken tegninger må henregnes til litterære værker, jf. ophavsrets­lovens § 1, stk. 2. Man kunne således ikke uden videre løsrive og tilegne sig en enkelt tegning fra en lærebog og anvende tegningen som varemærke eller som en del af et varemærke.

VA 1986 01643

 

Varemærke VA 1992 08209: Styrelsen fandt mærket uegnet til registrering i medfør af varemærkelovens § 14, nr. 5. Begrundelsen var, at mærket indeholdt en gengivelse af statuen på Gammel Strand i København udført af Christian Svejstrup-Madsen, der døde i 1946. Ophavsretten var derfor fortsat gældende.

VA 1992 08209