Hvad er ophavsret

Ophavsretsloven (OHL) beskytter litterære- og kunstneriske værker. Det er en betingelse for beskyttelse, at et værk opfylder kravene til originalitet. Det betyder, at værket skal være frembragt ved ophavsmandens selvstændigt skabende indsats.

Ophavsretsloven har et bredt beskyttelsesområde, hvor både skønlitterære værker som romaner, digte og noveller, og faglitteratur som avisartikler og lærebøger er omfattet. Hertil kommer, at loven beskytter filmværker, TV-udsendelser, teaterstykker, musikværker, kunstværker, videospil, brugskunst, industridesign m.v.

Derudover findes der en særlig titelbeskyttelse, som er særligt relevant i forhold til varemærker.

I Danmark er det ikke muligt at få en ophavsret registreret i et register. Ophavsretten tilkommer værkets skaber og varer i 70 år efter ophavsmandens død.

Efter ophavsretsloven får ophavsmanden en eneret, der omfatter to grundlæggende beføjelser: At fremstille eksemplarer af værket og at gøre værket tilgængeligt for offentligheden. Derimod beskytter ophavsretten ikke en idé som sådan. Ophavsretten beskytter alene udførelsen af idéen, hvilket vil sige værkets konkrete fremtrædelsesform.

Se også underliggende artikler i menuen til venstre.Opdateret: 6. november 2019