C-149/11

Kort resume:


Vedrørende den territoriale udstrækning af kravet om reel brug for et EF-varemærke finder Domstolen, at det ikke er udelukket, at kravet om reel brug indenfor Fællesskabet for et EF-varemærke kan være opfyldt ved brug i en enkelt medlemsstat. Der kan dog ikke tages hensyn til brug i tredjelande.

Doms dato:

19-12-2012

Mærke:

Link:

/media/94645/infocuria.pdf2.pdf