C-307/10

Kort resume:

Domstolens fastslår princippet om konkret og præcis angivelse af de varer eller tjenesteydelser, som ansøgningen vedrører og, at ansøger er påkrævet at præcisere hvilke typer af varer tjenesteydelserne vedrører ved nøjagtige angivelser, da særligt det offentlige (navnlig erhvervsdrivende) skal være bekendt med konkurrenters registrering af mærker.

Doms dato:

19-06-2012

Mærke:

Link:

/media/94615/infocuria.pdf