FML § 8

§ 8.

En fællesmærkeregistrering kan ophæves, hvis

1) der foreligger forhold, som svarer til dem, der er nævnt i varemærkelovens § 28,

2) mærket strider mod almene samfundsinteresser eller

3) indehaveren ikke har givet meddelelse om ændringer i de bestemmelser, der er fastsat om mærkets benyttelse.