FML § 8, nr. 1

1) der foreligger forhold, som svarer til dem, der er nævnt i varemærkelovens § 28,