VMBKG § 3, stk. 1

Stk. 1. Begæring om konventionsprioritet i henhold til bestemmelsen i varemærkelovens § 18 skal fremsættes i ansøgningen med oplysning om, fra hvilken dag og fra hvilket land prioriteten påberåbes. Begæring om prioritet med de nævnte oplysninger kan desuden indgives senest 1 måned efter ansøgningsdatoen. Påberåber ansøgeren ikke prioriteten samt indgiver de nævnte oplysninger inden fristens udløb, kan der ikke opnås prioritet.