VMBKG § 4, stk. 1

Stk. 1. Begæring om udstillingsprioritet i henhold til bestemmelsen i varemærkelovens § 19 skal fremsættes i ansøgningen med oplysning om, på hvilken udstilling varerne og eller tjenesteydelserne har været vist med det ansøgte varemærke, og tidspunktet for udstillingen. Påberåbelse af prioritet med de nævnte oplysninger kan desuden indgives senest 1 måned efter ansøgningsdatoen. Påberåber ansøgeren ikke prioriteten samt indgiver de nævnte oplysninger inden fristens udløb, kan der ikke opnås prioritet.