VMBKG § 31, stk. 1

Stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen foretager en søgning efter de i § 9 nævnte relative hindringer og meddeler ansøger det samlede søgeresultat med en frist for denne til at udtale sig eller anmode styrelsen om at vurdere søgeresultatet. Ansøgeren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af fristen.