VMBKG § 12, nr. 8

8) oplysninger om, at ansøgningen er videreført fra en international registrering, jf. varemærkelovens § 53, stk. 2, eller overgået fra en EF-varemærkeansøgning eller EF-varemærkeregistrering, jf. § 24,