Kapitel 2 - Registrering og offentliggørelse (§11-§12)

Kapitel 2

Registrering og offentliggørelse

§ 11.

Når ansøgningen er behandlet og der ikke er hindringer for mærkets registrering, registreres varemærket, og registreringen offentliggøres i Dansk Varemærketidende, som udgives på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside. Ansøgeren underrettes om registreringen.

§ 12.

I varemærkeregistret indføres:

1) ansøgningsdato og -nummer, registreringsdato og -nummer, samt dato for registreringsprocedurens afslutning,

2) indehaverens navn og postadresse,

3) fuldmægtigens navn og postadresse,

4) en gengivelse af varemærket,

5) de i § 2, stk. 1, nr. 2, nævnte klasser, varer og tjenesteydelser,

6) disclaimere, bemærkninger om at mærket er registreret på baggrund af indarbejdelse eller andre bemærkninger vedrørende mærket eller registreringens omfang, herunder bemærkninger om at det på mærkeindehavers begæring er noteret, at mærket er tredimensionelt, at mærket er et hologram eller et lydmærke, eller lignende beskrivelser af mærket,

7) påberåbt prioritet for ansøgningen,

8) oplysninger om, at ansøgningen er videreført fra en international registrering, jf. varemærkelovens § 53, stk. 2, eller overgået fra en EF-varemærkeansøgning eller EF-varemærkeregistrering, jf. § 24,

9) oplysninger om, at der foreligger en international varemærkeregistrering, jf. varemærkelovens § 54, stk. 2,

10) oplysninger om licens, pantsætning, arrest eller udlæg,

11) oplysning om deling og

12) oplysninger om, at mærket er påberåbt som anciennitet for et EF-varemærke.