Kapitel 7 - International ansøgning (§25-§26)

Kapitel 7

International ansøgning

§ 25.

Stk. 1. Ansøgning om international registrering af et varemærke i henhold til Madrid-Protokollen, indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen på Det Internationale Bureaus formular.

Stk. 2. Ansøgningen skal være affattet på engelsk.

Stk. 3. Samtidig med ansøgningen skal det fastsatte gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition af ansøgningen indbetales.

§ 26.

Stk. 1. En ansøgning om international registrering af et varemærke påføres datoen for ansøgningens modtagelse i Patent- og Varemærkestyrelsen samt styrelsens journalnummer.

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) ansøgers navn og adresse,

2) en gengivelse af mærket,

3) en angivelse af de varer eller tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for, grupperet i klasser i overensstemmelse med den internationale klassificering af varer og tjenesteydelser (Nice-Arrangementet),

4) en angivelse af ansøgningsdato og ansøgningsnummer eller af registreringsdato og registreringsnummer for den danske basisansøgning eller basisregistrering, og

5) angivelse af de stater eller organisationer som designeres.

Stk. 3. Hvis ansøger ønsker at være repræsenteret af en fuldmægtig overfor Det Internationale Bureau, skal fuldmægtigens navn og adresse fremgå af ansøgningen.

Stk. 4. Ansøgningen skal endvidere være udfærdiget i overensstemmelse med artiklerne 3, 3b og 3c i Madrid-Protokollen og de dertil knyttede regler i gennemførelsesforskrifterne til Protokollen.