Kapitel 15 - Underretning (§39)

Kapitel 15

Underretning

§ 39.

Stk. 1. Indehavere af et ansøgt eller registreret varemærke eller fællesmærke med gyldighed for Danmark kan anmode Patent- og Varemærkestyrelsen om at blive underrettet om eksistensen eller offentliggørelsen af ansøgte eller registrerede varemærker, der kan være i konflikt med indehaverens mærke efter varemærkelovens § 15, stk. 1.

Stk. 2. Med en anmodning om underretning efter stk. 1, skal medfølge det fastsatte gebyr. Anmodningen gælder for et år.