Kapitel 17 - Ikrafttrædelse (§42)

Kapitel 17

Ikrafttrædelse

§ 42.

Stk. 1. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. juni 2008.

Stk. 2. § 39 træder i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 3. Bekendtgørelse nr. 787 af 9. september 2003 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker ophæves.

Stk. 4. Uanset stk. 3 finder §§ 31 og 32 i bekendtgørelse nr. 787 af 9. september 2003 om ansøgning og registrering m.v. af varemærker og fællesmærker fortsat anvendelse indtil den 31. december 2008.

Stk. 5. Afsnit III, IV og V gælder ikke for Grønland og Færøerne.