Kapitel 12 - Videreførelse af en international registrering (§36)

Kapitel 12

Videreførelse af en international registrering

§ 36.

Stk. 1. En ansøgning om videreførsel i Danmark i henhold til varemærkelovens § 53, stk. 2, og artikel 9 e, i Madrid-Protokollen skal indeholde en henvisning til nummeret på den internationale registrering samt oplysning om datoen og eventuel prioritet for den internationale registrering eller datoen for den efterfølgende designering.

Stk. 2. Med ansøgningen skal følge det for sådanne ansøgninger fastsatte gebyr.

Stk. 3. Den indleverede ansøgning behandles i øvrigt i overensstemmelse med de bestemmelser, der gælder for nationale ansøgninger.