VMBKG § 36, stk. 1

Stk. 1. En ansøgning om videreførsel i Danmark i henhold til varemærkelovens § 53, stk. 2, og artikel 9 e, i Madrid-Protokollen skal indeholde en henvisning til nummeret på den internationale registrering samt oplysning om datoen og eventuel prioritet for den internationale registrering eller datoen for den efterfølgende designering.