VMBKG § 26, stk. 2

Stk. 2. Ansøgningen skal indeholde følgende:

1) ansøgers navn og adresse,

2) en gengivelse af mærket,

3) en angivelse af de varer eller tjenesteydelser, som mærket ønskes registreret for, grupperet i klasser i overensstemmelse med den internationale klassificering af varer og tjenesteydelser (Nice-Arrangementet),

4) en angivelse af ansøgningsdato og ansøgningsnummer eller af registreringsdato og registreringsnummer for den danske basisansøgning eller basisregistrering, og

5) angivelse af de stater eller organisationer som designeres.