VMBKG § 26, stk. 1

Stk. 1. En ansøgning om international registrering af et varemærke påføres datoen for ansøgningens modtagelse i Patent- og Varemærkestyrelsen samt styrelsens journalnummer.