VMBKG § 25

§ 25.

Stk. 1. Ansøgning om international registrering af et varemærke i henhold til Madrid-Protokollen, indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen på Det Internationale Bureaus formular.

Stk. 2. Ansøgningen skal være affattet på engelsk.

Stk. 3. Samtidig med ansøgningen skal det fastsatte gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition af ansøgningen indbetales.