VMBKG § 13, stk. 2

Stk. 2. Indsigelsen kan fremsættes af enhver. Dog kan indsigelse fremsat under henvisning til varemærkelovens § 14, stk. 4-5, og § 15, alene fremsættes af indehaveren af de ældre påberåbte rettigheder eller en navnebærer af det navn, der påberåbes. Styrelsen kan dog undtage herfra.