VMBKG § 23

§ 23.

For en ansøgning om registrering af et EF-varemærke, der indgives til Patent- og Varemærkestyrelsen, betales et gebyr for styrelsens modtagelse og videresendelse af ansøgningen til Harmoniseringskontoret.