VML § 13, stk. 1 (Historisk)

Stk. 1. Et varemærke skal for at kunne registreres være af den i § 2 angivne beskaffenhed, herunder have fornødent særpræg.