VML § 45, stk. 2 (Historisk)

Stk. 2. En licenstager, som vil anlægge sag, skal underrette licensgiveren herom.