Dokumentation for rettigheder tilknyttet til virksomhedsnavnet

Indsigelser og administrative ophævelser

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
3. jun 2013VR 2007 04784  (Se resume)
Se afgørelsen

Ankenævnets kendelser

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
14. mar 2014AN 2013 00014  (Se resume)
Se afgørelsen

EU-Domstole (hentet fra EU-domstolens database på www.curia.europa.eu)

DatoSagMærke eller navnLink til dom/afgørelse
7. maj 2013T-579/10  (Se resume)
selskabsnavnet Macros consult GmbH Se afgørelsenOpdateret: 19. december 2019