Særligt om principperne for vurdering af "tilstrækkeligt klar og præcis"