Frister for behandling af designeringer

Når Danmark bliver designeret i en international registrering, sender WIPO en meddelelse til Patent- og Varemærkestyrelsen. Fra dette tidspunkt (notifikationsdatoen) har styrelsen 18 måneder til at behandle designeringen, herunder til at sende et eventuelt foreløbigt afslag til WIPO, jf. Madrid Protokollen Artikel 5(2)(b) og Common Regulations Rule 16. Styrelsen kan ikke efterfølgende komme med nye grunde til at afslå mærket, medmindre der fremsættes indsigelse mod mærkets regi­strering.

Styrelsen sender et foreløbigt afslag, og indehaveren har mulighed for at gøre sine synspunkter gældende også senere ved en eventuel anke af det egentlige afslag. Bliver designeringen derimod ikke afslået inden 18 måneder fra notifikationsdatoen, får mærket fuld gyldighed i Danmark.