VMBKG § 9, stk. 1

Stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen foretager en søgning efter relative registreringshindringer, jf. varemærkelovens § 14, nr. 4-5, og § 15, stk. 1 og 2. Styrelsen vurderer det samlede søgeresultat og meddeler ansøger resultatet af vurderingen i en søgningsrapport.