VMBKG § 9, stk. 2

Stk. 2. En ansøgning kan ikke afslås med henvisning til de i stk. 1, nævnte hindringer.