VMBKG § 34, stk. 1

Stk. 1. Når registreringen er blevet endelig gyldig i Danmark, kan enhver over for Patent- og Varemærkestyrelsen begære registreringen ophævet, jf. varemærkelovens § 30. § 14 finder tilsvarende anvendelse.