VMBKG § 34

§ 34.

Stk. 1. Når registreringen er blevet endelig gyldig i Danmark, kan enhver over for Patent- og Varemærkestyrelsen begære registreringen ophævet, jf. varemærkelovens § 30. § 14 finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Ophæves registreringens gyldighed helt eller delvist, giver Patent- og Varemærkestyrelsen meddelelse herom til Det Internationale Bureau, når afgørelsen er blevet endelig. Ophævelsen eller den delvise ophævelse offentliggøres herefter i Dansk Varemærketidende.