VMBKG § 29

§ 29.

Stk. 1. Modtager Patent- og Varemærkestyrelsen fra Det Internationale Bureau meddelelse om, at Danmark er designeret i en international varemærkeregistrering, undersøger styrelsen, om der er noget til hinder for registreringens gyldighed i Danmark.

Stk. 2. Er der ikke fundet hindringer for den internationale registrerings gyldighed i Danmark, meddeles ansøgeren, at den internationale registrering har gyldighed for Danmark.