VMBKG § 35

§ 35.

Stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen kan i overensstemmelse med varemærkelovens § 37 opfordre til udpegning af en fuldmægtig i sager om international registrering.

Stk. 2. Har ansøger udpeget en international fuldmægtig i den internationale registrering, anses denne også for at være fuldmægtig i forhold til designeringen af Danmark.