VMBKG § 35, stk. 2

Stk. 2. Har ansøger udpeget en international fuldmægtig i den internationale registrering, anses denne også for at være fuldmægtig i forhold til designeringen af Danmark.