VMBKG § 17, stk. 2

Stk. 2. Finder Patent- og Varemærkestyrelsen, at den anmodede ændring af mærket ikke er i overensstemmelse med varemærkelovens § 24, meddeles indehaveren dette og gives en frist til at udtale sig. Indehaveren kan i indtil 2 måneder efter fristens udløb anmode om en forlængelse af denne frist.