VMBKG § 17, stk. 3

Stk. 3. Har styrelsen ikke modtaget en udtalelse eller en anmodning om fristforlængelse inden udløbet af de i stk. 2, fastsatte frister, afslås anmodningen om mærkeændring.