VMBKG § 21, stk. 1

Stk. 1. I Dansk Varemærketidende, der udgives på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, offentliggøres:

1) registreringer, jf. varemærkelovens § 12, stk. 3, og § 22,

2) udskilte registreringer, jf. varemærkelovens § 48, stk. 2,

3) ændringer i registreringen af et varemærke, jf. varemærkelovens § 24, stk. 2,

4) hel eller delvis ophævelse af registreringer efter varemærkelovens § 23, stk. 4, og § 30, stk. 5 og

5) rettelser af fejl i tidligere offentliggørelser.