VMBKG § 21, stk. 2

Stk. 2. Patent- og Varemærkestyrelsen offentliggør tillige andre forhold af betydning for varemærkeretten.