VMBKG § 28

§ 28.

Stk. 1. Anmodning om efterfølgende designering i henhold til Madrid-Protokollen kan, såfremt indehaveren opfylder kravene i Madrid-Protokollens art. 2 (1) (i), indleveres til Patent- og Varemærkestyrelsen eller til Det Internationale Bureau. Anmodningen skal indleveres på Det Internationale Bureaus formular.

Stk. 2. Samtidig med anmodning skal det fastsatte gebyr for Patent- og Varemærkestyrelsens ekspedition af anmodningen indbetales.

Stk. 3. Bestemmelserne i § 26, stk. 2, og § 27, stk. 2, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Anmodningen skal endvidere udfærdiges i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i gennemførelsesforskrifterne til Madrid-Protokollen.

Stk. 5. Er ekspeditionsgebyret modtaget af Patent- og Varemærkestyrelsen, og er anmodningen i overensstemmelse med bestemmelserne i stk. 1 og 3, videresender styrelsen anmodningen til Det Internationale Bureau.