VMBKG § 28, stk. 4

Stk. 4. Anmodningen skal endvidere udfærdiges i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i gennemførelsesforskrifterne til Madrid-Protokollen.