Behandling af sager om udslettelseOpdateret: 12. oktober 2020