VMBKG § 2, stk. 3, nr. 2

2) bevis for registreringen af mærket i hjemlandet i de under stk. 1, nr. 3, nævnte tilfælde.