VMBKG § 2, stk. 3

Stk. 3. Som bilag skal medfølge:

1) fuldmagt, jf. § 40.

2) bevis for registreringen af mærket i hjemlandet i de under stk. 1, nr. 3, nævnte tilfælde.