VMBKG § 8, stk. 1

Stk. 1. Patent- og Varemærkestyrelsen påser, at der ikke foreligger absolutte registreringshindringer, jf. varemærkelovens § 13 og § 14, nr. 1-3.